Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 441 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 496/1-11-2017 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 9820/2017 07/11/2017
Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 495/1-11-2017 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 9819/2017 07/11/2017
Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 494/1-11-2017 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 9818/2017 07/11/2017
Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 491/1-11-2017 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 9816/2017 07/11/2017
Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 489/2-11-2017 ΧΕΠ 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 9814/2017 07/11/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 89Λ/20-10-2017 13/11/2017
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 87Λ/13-10-2017 13/11/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ 6:Παράρτημα Καβάλας Διαπραγμάτευση 86Λ/13-10-2017 13/11/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ/MONITOR HD-1 LIFEGAIN 1:Κεντρική Υπηρεσία Διαπραγμάτευση 164/11-10-2017 15/11/2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1:Κεντρική Υπηρεσία Διαπραγμάτευση 182/01-11-2017 14/11/2017
Bear