Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 3 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση ΑΕ 166/04-09-2020 02/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση ΑΕ 165/04-09-2020 02/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση ΑΕ 164/04-09-2020 02/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση ΑΕ 163/04-09-2020 02/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση ΑΕ 162/04-09-2020 02/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση ΑΕ 168/04-09-2020 06/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 167/04-09-2020 06/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση ΑΕ 155/26-08-2020 06/10/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΛΑΣΗΣ P3, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΛΩΒΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ TYΠΟΥ EPISHUTTLE. 1:Κεντρική Υπηρεσία Διαπραγμάτευση 158/22-09-2020 28/09/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 154/26-08-2020 02/10/2020
Bear