Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 3 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1:Κεντρική Υπηρεσία Διαπραγμάτευση 135/12-11-2019 16/12/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ24/18-11-19) 8:Παράρτημα Λαμίας Διαπραγμάτευση Γ24/18-11-2019 13/12/2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ 1:Κεντρική Υπηρεσία Διαπραγμάτευση 134/11-11-2019 13/12/2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΔΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΡΑΦΙΑ DEXION) 1:Κεντρική Υπηρεσία Διαπραγμάτευση 147/27-11-2019 10/12/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Δ21/2-12-19) 8:Παράρτημα Λαμίας Διαπραγμάτευση Δ21/02-12-2019 12/12/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Δ20/2-12-19) 8:Παράρτημα Λαμίας Διαπραγμάτευση Δ20/02-12-2019 12/12/2019
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10lt ΚΑΙ 2lt ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΔΟΛΙΑΝΩΝ 7:Παράρτημα Ιωαννίνων Διαπραγμάτευση Ν37/29-11-2019 13/12/2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 526/8-11-2019 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 53/2019 12/12/2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 525/08-11-2019 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 54/2019 12/12/2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 475/17-10-18 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 52/2019 12/12/2019
Bear