Αναζήτηση Προκηρύξεων – Σελίδα 2 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκηρύξεις που έχουν δημοσιευτεί έως και 20/11/2016Αρχείο Προκηρύξεων

Αναζήτηση ΠροκήρυξηςΤίτλος Παράρτημα Είδος Διαγωνισμού Αριθμός Διακήρυξης Ημ/νια Υποβολής Προσφορών
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 14/16-01-2020 13/04/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΟΥ 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης Διαπραγμάτευση 8/10-01-2020 13/04/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22/2020 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΕΟ ΜΕ ΑΕ 132 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός 22/2020 23/04/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 3:Παράρτημα Πάτρας Συνοπτικός 5318/2020 21/04/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4:Παράρτημα Ηρακλείου Διαπραγμάτευση 2/05-02-2020 17/04/2020
ΑΠ 863 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 10:Παράρτημα Τρίπολης Διαπραγμάτευση 863/07-04-2020 10/04/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-7245 ΑΣΘ. ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 10:Παράρτημα Τρίπολης Διαπραγμάτευση 862/07-04-2020 10/04/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ195 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός ΑΕ 195/2020 24/04/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ191 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός ΑΕ 191/2020 24/04/2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕ190 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης Συνοπτικός ΑΕ 190/2020 24/04/2020
Bear