Ζυγοστάθμιση και επισκευή τροχών ασθενοφόρου τομέα Βόλου ΚΗΙ 6340 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ζυγοστάθμιση και επισκευή τροχών ασθενοφόρου τομέα Βόλου ΚΗΙ 6340

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) – Εργοστασιακός Κωδικός ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ 2 ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ 2 ΤΡΟΧΩΝ 30,00 €


ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30,00 € με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6164/2017
ΑΔΑ ΩΩΡ1ΟΡ1Π-7ΙΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-10-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear