ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ LIFEPAK 1000,ΕΝΗΛΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ LIFEPAK 1000,ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ LIFEPAK 1000,ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Αριθμός Εντολής 58/20-04-2018
ΑΔΑ ΩΦ6ΝΟΡ1Π-8ΥΖ
ΑΔΑΜ 18PROC003144518
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-06-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear