Ζεύγος Αυτοκόλλητων Ηλεκτροδίων για απινιδωτή τύπου AED ZOLL PLUS – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ζεύγος Αυτοκόλλητων Ηλεκτροδίων για απινιδωτή τύπου AED ZOLL PLUS

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Ζεύγος Αυτοκόλλητων Ηλεκτροδίων για απινιδωτή τύπου AED ZOLL PLUS

Τεμάχια 36
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 1.440,00€ + ΦΠΑ 24%

Αριθμός Εντολής 154/11-10-2019
ΑΔΑ 6ΥΩΚΟΡ1Π-Φ7Ψ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear