Ζεύγος Αυτοκόλλητων Ηλεκτροδίων για Απινιδωτή LifePak 1000 & AED Plus Zoll – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ζεύγος Αυτοκόλλητων Ηλεκτροδίων για Απινιδωτή LifePak 1000 & AED Plus Zoll

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Ζεύγος Αυτοκόλλητων Ηλεκτροδίων για Απινιδωτή LifePak 1000 & AED Plus Zoll
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 13.240,00€ + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 4/06-02-2020
ΑΔΑ ΩΨ9ΕΟΡ1Π-7Ρ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear