Ζεύγος Αυτοκόλλητων Ηλεκτροδίων Απινίδωσης για τον Αυτόματο Απινιδωτή τύπου AED PLUS ZOLL Ενηλίκων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ζεύγος Αυτοκόλλητων Ηλεκτροδίων Απινίδωσης για τον Αυτόματο Απινιδωτή τύπου AED PLUS ZOLL Ενηλίκων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ AED PLUS ZOLL ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Τεμάχια 120
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 4320€ + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 7/22-02-2021
ΑΔΑ ΩΑΖΝΟΡ1Π-ΠΨΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear