ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΗ 4503 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΗ 4503 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΗ 4503 ΑΣΘ/ΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΣΕΡΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 185T/15-09-2017
ΑΔΑ ΩΩ6ΤΟΡ1Π-00Υ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-09-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear