Υπηρεσίες προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης των ανυψωτικών μηχανημάτων του συνεργείου της ΚΥ του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Υπηρεσίες προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης των ανυψωτικών μηχανημάτων του συνεργείου της ΚΥ του ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Υπηρεσίες προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης των ανυψωτικών μηχανημάτων του συνεργείου της ΚΥ του ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 26/18/2018
ΑΔΑ ΩΓΞΣΟΡ1Π-ΜΩΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-10-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear