ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ.
Περιγραφή Εργασιών
1 Συγκόλληση λεβιέδων πόρτας.
2 Συγκόλληση φουρκέτας κιβωτίου ταχυτήτων.
3 Συγκόλληση εξωτερικού καλύμματος (καβούκι) κιβωτίου ταχυτήτων.
4 Συγκόλληση μηχανισμού συρόμενης πόρτας.
5 Συγκόλληση βάσης κινητήρα χυτοσιδήρου, διάνοιξη σπειρωμάτων και εφαρμογή.
6 Συγκόλληση μπαλαντζών κιβωτίου ταχυτήτων.
7 Συγκόλληση μπράτσων φωσφόρου.
8 Συγκόλληση χερουλιών λεβιέδων κιβωτίου ταχυτήτων.
9 Συγκόλληση διάταξης ζεύξης (κοτσαδόρος) και ενίσχυση.
10 Συγκόλληση μέγγενης χυτοσιδήρου.
11 Κατασκευή δακτυλιδιού φουρκέτας καβουκιού κιβωτίου ταχυτήτων.
12 Κατασκευή δακτυλιδιού ρουλεμάν πρωτεύοντος άξονα (πριζντιρέκ) φουρκέτας καβουκιού κιβωτίου ταχυτήτων.
13 Συγκόλληση χερουλιών φορείου ασθενοφόρων.
14 Συγκόλληση φορείου ασθενοφόρων εργοστασιακών τύπων.
15. Συγκόλληση φορείου τύπου φαράσι (Scoop).
16. Κατασκευή εξωλκέα άξονα κιβωτίου ταχυτήτων.
17. Κατασκευή ράουλου τεντωτήρα.
18.Εξαγωγή και εφαρμογή μεταλλοελαστικών συνδέσμων (silent block- σινεμπλόκ).
19.Εξαγωγή ρουλεμάν ακραξονίου και καθαρισμός σπειρωμάτων
Αριθμός Εντολής 180/31-10-2017
ΑΔΑ 710ΖΟΡ1Π-ΛΨΚ
ΑΔΑΜ 17REQ001929331
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear