ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-03-2021
Αριθμός Διακήρυξης 57/21/2021
ΑΔΑ ΨΩΟΜΟΡ1Π-Φ5Μ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-04-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear