Υπηρεσίες ΚΤΕΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Υπηρεσίες ΚΤΕΟ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Περιοδικός έλεγχος ΚΤΕΟ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-01-2020
Αριθμός Διακήρυξης 1164/2020
ΑΔΑ 69Δ2ΟΡ1Π-Ω7Ι
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-02-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear