ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 2Α/2019
ΑΔΑ Ω4ΩΡΟΡ1Π-ΦΧΤ
ΑΔΑΜ 19PROC004766776
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-05-2019 - Ωρα 09.00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear