Υπηρεσίες και αναλώσιμα και ανταλλακτικά απαραίτητα για την ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση ένδεκα (11) υπηρεσιακών δικύκλων οχημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, εργοστασίου κατασκευής KAWASAKI – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Υπηρεσίες και αναλώσιμα και ανταλλακτικά απαραίτητα για την ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση ένδεκα (11) υπηρεσιακών δικύκλων οχημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, εργοστασίου κατασκευής KAWASAKI

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. Υπηρεσίες ετήσιας προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης ένδεκα (11) υπηρεσιακών δικύκλων οχημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, εργοστασίου κατασκευής KAWASAKI.

2. Αναλώσιμα και ανταλλακτικά απαραίτητα για την συντήρηση (ετήσια προληπτική και επισκευαστική) των ένδεκα (11) υπηρεσιακών δικύκλων οχημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, εργοστασίου κατασκευής KAWASAKI.
Αριθμός Εντολής 120/11-07-2017
ΑΔΑ 72ΛΨΟΡ1Π-8Ι8
ΑΔΑΜ 17REQ001671125
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-07-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear