ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΥΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΥΡΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΥΡΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-05-2021
Αριθμός Διακήρυξης 4Α/2021
ΑΔΑ 6ΗΚ5ΟΡ1Π-ΝΝΜ
ΑΔΑΜ 21PROC008640496
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-06-2021 - Ωρα 09.00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear