Υπηρεσίες ετήσιας αποκατάστασης της γεωμετρίας (ευθυγράμμιση) στο σύστημα διεύθυνσης των υπηρεσιακών οχημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, από εξωτερικό συνεργείο – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Υπηρεσίες ετήσιας αποκατάστασης της γεωμετρίας (ευθυγράμμιση) στο σύστημα διεύθυνσης των υπηρεσιακών οχημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, από εξωτερικό συνεργείο

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ.

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την παροχή εργασιών αποκατάστασης της γεωμετρίας στο σύστημα διεύθυνσης (ευθυγράμμιση) των υπηρεσιακών οχημάτων του ΕΚΑΒ.

Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες θα αφορούν την μέτρηση και αποκατάσταση σύμφωνα με τις εργοστασιακές τιμές του εμπρόσθιου άξονα, ή και του οπίσθιου αν και όταν υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης, των κάτωθι:
• Σύγκλιση - απόκλιση.
• Γωνία Κάμπερ (αν υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης).
• Γωνία Κάστερ (αν υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης).

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις και απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται, αναφέρονται ακολούθως:
1. Το συνεργείο ή το κατάστημα παροχής των ζητούμενων εργασιών να πληροί τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την ίδρυση και τη λειτουργία του, ήτοι να υπάρχει νόμιμη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εν ισχύ, όπου και αν απαιτείται.
2. Το συνεργείο ή το κατάστημα να βρίσκεται σε γεωγραφική του θέση που επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση και προσέγγιση των υπηρεσιακών οχημάτων.
3. Το Συνεργείο ή το κατάστημα να διαθέτει χώρο στάθμευσης, αποκλειόμενης κάθε περίπτωσης παραμονής, στάσης και στάθμευσης, προσωρινής ή μη, των υπηρεσιακών οχημάτων σε οδούς, δημόσιους χώρους.
4. Ο μηχανοτεχνίτης ή ο τεχνίτης να έχει τα νόμιμα από το νόμο προσόντα εκτέλεσης εργασιών, καθώς και την απαραίτητη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (αν απαιτείται).
5. Θα δίνεται άμεση προτεραιότητα στην παροχή των συγκεκριμένων εργασιών επί των υπηρεσιακών οχημάτων, εξαιτίας του ειδικού σκοπού που επιτελούν.

Τα υπηρεσιακά οχήματα (ασθενοφόρα, επιβατικά, φορτηγά) που διαθέτει η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ, έχουν μεικτό βάρος έως 3.500 χ.λ.γ. (χιλιογραμμάρια) και μέγιστες διαστάσεις:
o Μήκος : 6.200 mm.
o Πλάτος (χωρίς τους εξωτερικούς καθρέπτες) : 2.100 mm.
o Ύψος με επικατασκευές (φάρους, καπάκι εξαεριστήρα κτλ) εκτός κεραίας : 2.900
mm.

Οι ζητούμενες εργασίες αφορούν τους εργοστασιακούς τύπους οχημάτων που απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

1. CITROEN JUMPER, 2004
2. CITROEN JUMPER 4x4, 2004
3. CITROEN JUMPER, 2014
4. FIAT DUCATO, 2001
5. MERCEDES SPRINTER 310, 1989
6. MERCEDES 313 CDI 4x4, 2014
7. MERCEDES SPRINTER 314, 1997
8. MERCEDES SPRINTER 324, 2008
9. MERCEDES SPRINTER 314/35, 2004
10. VW TRANSPORTER, 1989
11. VW TRANSPORTER, 1994
12. VW TRANSPORTER T5 4x4, 2009
13. FORD TRANSIT, 1995
14. FORD TRANSIT, 2005
15. FORD MONDEO, 2008
16. MCC SMART FORTWO, 2009 & 2014
17. JEEP CHEROKEE, 2004
18. OPEL VIVARO, 2008
(*) Ο προηγηθείς πίνακας είναι ενδεικτικός και όχι εξαντλητικός καθώς το ΕΚΑΒ διαρκώς εντάσσει
στο στόλο και νέους τύπους οχημάτων.
Αριθμός Εντολής 121/17-07-2017
ΑΔΑ 6Ρ78ΟΡ1Π-620
ΑΔΑΜ 17REQ001707552
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-07-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear