ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΣΕΙΡΗΝΕΣ- ΜΑΝ ΔΣ ΑΠΟΦ. 29/25-9-17 Θ:75
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ.

Οι ζητούμενες επισκευαστικές εργασίες που θα εκτελούνται σε τμήματα του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της διασκευής, αναφέρονται κάτωθι πίνακα:
1. Πίνακας MAN 496.
2. Πίνακας MAN 1196.
3. Σειρήνα 12W/ 1000Watt.
4. Σειρήνα Αμερικής.
5. Ενισχυτής φώτων οπτικής σήμανσης (φάρος) δικύκλων οχημάτων.
Αριθμός Εντολής 179/31-10-2017
ΑΔΑ 6Β8ΝΟΡ1Π-7ΟΨ
ΑΔΑΜ 17REQ002166651
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear