ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΡΕΚΤΙΦΙΕ) ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΡΕΚΤΙΦΙΕ) ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΡΕΚΤΙΦΙΕ) ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, ΟΠΩΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΕΩΣ 1 ΕΤΟΣ
Αριθμός Εντολής 126/31-07-2017
ΑΔΑ Ω3ΚΣΟΡ1Π-ΤΒ7
ΑΔΑΜ 17REQ001779637
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-08-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear