ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΡΕΚΤΙΦΙΕ) ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΡΕΚΤΙΦΙΕ) ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΡΕΚΤΙΦΙΕ) ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, ΟΠΩΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΕΩΣ 1 ΕΤΟΣ
Αριθμός Εντολής 126/31-07-2017
ΑΔΑ ΩΛΡΔΟΡ1Π-5Κ9
ΑΔΑΜ 17REQ001779637
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-08-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear