ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ, ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 6316.

Η ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ, ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΕΙΣΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.
Αριθμός Εντολής 80/16-05-2017
ΑΔΑ Ω2ΒΒΟΡ1Π-ΜΕΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear