ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΤΡΟΠΗ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 7211 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΤΡΟΠΗ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 7211 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΤΡΟΠΗ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 7211 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
Αριθμός Εντολής Τ19/01-02-2022
ΑΔΑ 6ΕΡ0ΟΡ1Π-ΠΨ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-06-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear