Υπηρεσία απομάκρυνσης δύο δεξαμενών πετρελαίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Υπηρεσία απομάκρυνσης δύο δεξαμενών πετρελαίου

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΔΥΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Αριθμός Εντολής 81/26-07-2021
ΑΔΑ 6ΘΟΡΟΡ1Π-3Τ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-08-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear