ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ , ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ , ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ , ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Αριθμός Εντολής 134/12-04-2023
ΑΔΑ 6ΟΞ7ΟΡ1Π-ΨΒΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-04-2023 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear