υντήρηση κλιματιστικών στο ΕΚΑΒ τομέα Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

υντήρηση κλιματιστικών στο ΕΚΑΒ τομέα Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Συντήρηση κλιματιστικού συστήματος τύπου Ντουλάπας 1 τεμάχιο
Συντήρηση κλιματιστικού συστήματος τοίχου 1:1 14 τεμάχια
Εκτιμέμωνη αξία σύμβασης 277,00€ + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 37/24-03-2021
ΑΔΑ ΨΩΦ3ΟΡ1Π-ΖΦΚ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-04-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear