ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

EKAB

EFHMERIES NOSOKOMEION

Σύνδεση χρήστη

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 60/26-04-2017
ΑΔΑ ΩΠ8ΘΟΡ1Π-ΗΛΨ
ΑΔΑΜ 17PROC006137533
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Τυπ/μένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης word pdf
Επισκέψεις: 20 | Σήμερα: 1