ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-07-2019
Αριθμός Διακήρυξης 12Λ/12-04-2019/2019
ΑΔΑ 6AΓΣΟΡ1Π-4Ο5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-07-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear