ΥΛΙΚΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΥΛΙΚΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΕΙΟΥ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΥΛΙΚΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΕΙΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-09-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 219/2023
ΑΔΑ 6ΜΙΘΟΡ1Π-ΝΑΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-10-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear