ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1584/2018
ΑΔΑ ΨΤΓΕΟΡ1Π-29Ο
ΑΔΑΜ 18PROC002631105
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-02-2018 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear