ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 4346/2018
ΑΔΑ ΩΕΨΓΟΡ1Π-054
ΑΔΑΜ 18PROC002937828
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-04-2018 - Ωρα 10PM
Αρχείο PDF pdf
Bear