ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-02-2020
Αριθμός Διακήρυξης 3282/2020
ΑΔΑ ΨΠΔ8ΟΡ1Π-ΥΙΘ
ΑΔΑΜ 20PROC006364935
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-03-2020 - Ωρα 12
Αρχείο PDF pdf
Bear