ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 10526/2012
ΑΔΑ 6ΤΦΣΟΡ1Π-06Ξ
ΑΔΑΜ 17PROC001975797
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-10-2017 - Ωρα 10ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear