Υγειονομικό Υλικό για την Νοσηλευτική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Υγειονομικό Υλικό για την Νοσηλευτική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ
1 ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 250kg
2 ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ 4.000
3 ΣΑΚΚΟΙ ΝΕΚΡΩΝ 60
4 ΓΑΖΕΣ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ (6plyX40) 3.000
5 ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (130Χ280) 3.500
6 ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (200Χ350) 2.000
7 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (10Χ10) 4.000

Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης (συνολική) 2.865,00 € + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 80/17-06-2020
ΑΔΑ Ψ753ΟΡ1Π-ΑΤ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear