Υγειονομικό Υλικό – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Υγειονομικό Υλικό

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Περιγραφή - τεμάχια
Ζεύγος αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης για τον αυτόματο απινιδωτή τύπου LifePak 1000 (Physio Control) ενηλίκων (Συμβατά με τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια απινιδωτή LifePak 15) 200
Χαρτί εξεταστικού κρεβατιού 800
Στιγμιαίος ξηρός πάγος 1000
Σεντόνι Αλουμινίου 500
Σάκοι μεταφοράς πτωμάτων ενηλίκων 100
Λευκός Χαρτοβάμβακας 600kg
Ημερήσια Δελτία Ασθενοφόρου 2000
Λαρυγγικές Μάσκες 120
Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί 3000
Ελαστικοί Επίδεσμοι 6-8cm 2500
Ελαστικοί Επίδεσμοι 10-12cm 2500
Ελαστικοί Επίδεσμοι 15-20cm 2500
Αποστειρωμένες Γάζες 10χ10 10000
Απολυμαντικό υγρό επιφανειών 500
Αλκοολούχο διάλυμα απολύμανσης χεριών 500

Εκτιμώμενη Συνολική Αξία Σύμβασης 23.130,00€
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-08-2021
Αριθμός Διακήρυξης 6/2021
ΑΔΑ Ω5Ο1ΟΡ1Π-ΡΣΣ
ΑΔΑΜ 21PROC009026613
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-08-2021 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear