Υγεινονομικό Υλικό Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Υγεινονομικό Υλικό Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΟΜΑΔΑ Α - ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ XL 250.000 τεμάχια
ΟΜΑΔΑ Α – ΓΑΝΤΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ L 50.000 τεμάχια
ΟΜΑΔΑ Β- ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF (No 2 - 20 TEMAXIA)
(No 2.5 - 20 TEMAXIA)
(No 3 - 20 ΤΕΜΑΧΙΑ)
(No 3.5 - 10 ΤΕΜΑΧΙΑ)
(No 4 - 10 ΤΕΜΑΧΙΑ)
(No 4.5 - 10 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΟΜΑΔΑ Β- ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ με CUFF (No 5 - 10 TEMAXIA)
(No 5.5 - 20 TEMAXIA)
(No 6 - 20 ΤΕΜΑΧΙΑ)
(No 6.5 - 10 ΤΕΜΑΧΙΑ)
(No 7 - 30 ΤΕΜΑΧΙΑ)
(No 7.5 - 40 ΤΕΜΑΧΙΑ
(No 8 – 50 ΤΕΜΑΧΙΑ)
(No 8.5 – 70 TEMAXIA)
(No 9 – 30 ΤΕΜΑΧΙΑ)
ΟΜΑΔΑ Γ – ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 100 τεμάχια
ΟΜΑΔΑ Γ – ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΑ ΠΑΙΔΩΝ 60 τεμάχια
ΟΜΑΔΑ Γ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 5 τεμάχια
ΟΜΑΔΑ Δ – ΖΩΝΕΣ ΦΟΡΕΙΟΥ (ΔΙΠΛΕΣ ΔΙΑΟΥΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ) 30 τεμάχια
ΟΜΑΔΑ Δ – ΖΩΝΕΣ ΦΟΡΕΙΟΥ (ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΜΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ) 10 τεμάχια
ΟΜΑΔΑ Ε – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ SPRAY ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 100 τεμάχια
ΟΜΑΔΑ Ζ – ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΟΥ EXACTIVE VITA 600 τεμάχια
ΟΜΑΔΑ Η – ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 4 τεμάχια

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 12.095,00€ + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 5/06-02-2020
ΑΔΑ ΨΞ51ΟΡ1Π-81Ι
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear