Υδραυλική Κρεμαγιέρα (γνήσιο ανταλλακτικό) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Υδραυλική Κρεμαγιέρα (γνήσιο ανταλλακτικό)

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Γνήσιο Ανταλλακτικό
Υδραυλική Κρεμαγιέρα για Mercedes Sprinter 313
Αριθμός πλαισίου κινητήρα: WDB9066331S916283
Κωδικός Κινητήρα:651.956
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 1.129,03€ + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 129/08-11-2021
ΑΔΑ 6ΣΘ9ΟΡ1Π-2ΚΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-11-2021 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear