ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 1 kg 12τεμ.
2) Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 2 kg 24τεμ.
3) Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 3 kg 6τεμ.
4) Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6 kg 66τεμ.
5) Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 12 kg 3τεμ.
6) Αναγόμωση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως οροφής 12 kg 3τεμ.
7) Αναγόμωση πυροσβεστήρων CO2 5 kg 7τεμ.
8) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΦΙΑΛΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 50τεμ.
Αριθμός Εντολής 108-112/24-04-2019
ΑΔΑ 6Ο7ΛΟΡ1Π-ΙΗΥ
ΑΔΑΜ 19PROC005079561
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear