ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ Α4 (ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ) ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟ 01-50 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ Α4 (ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ) ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟ 01-50

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ Α4 (ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ) ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟ 01-50
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 16ΥΓ/08-05-2019/2019
ΑΔΑ ΨΝΩ1ΟΡ1Π-ΛΚΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-07-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear