Βαθμονόμηση ταχογράφων για ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Λάρισας μάρκας Mercedes Sprinder 313 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Βαθμονόμηση ταχογράφων για ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Λάρισας μάρκας Mercedes Sprinder 313

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΙΣΗΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ MERCEDES SPRIDER 313.
ΑΙΡΘΜΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
1) ΚΗΗ 1529
2) ΚΗΗ 1532
3) ΚΗΗ 1535
4) ΚΗΗ 1534
5) ΚΗΗ 1528
6) ΚΗΗ 1526
7) ΚΗΗ 1527
8) ΚΗΗ 1530

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 1.488,00 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 6931/2017
ΑΔΑ 67ΥΩΟΡ1Π-ΑΟΚ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-11-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear