ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ R134A (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ R134A (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ)

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ R134A, 200 ΚΙΛΑ
Αριθμός Εντολής 41/04-04-2019
ΑΔΑ 7ΝΥ8ΟΡ1Π-Δ26
ΑΔΑΜ 19REQ004734972
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-05-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear