ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ PEUGEOT (AΡ.ΔΙΑΚ.15Α/23) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ PEUGEOT (AΡ.ΔΙΑΚ.15Α/23)

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΞ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ PEUGEOT (AΡ.ΔΙΑΚ.15Α/23)
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-10-2023
Αριθμός Διακήρυξης 15Α/23/2023
ΑΔΑ Ψ8ΚΥΟΡ1Π-9ΙΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-02-2024 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear