ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ (Switching 230V AC/13,6VDC-14A)
Αριθμός Εντολής 187/28-04-2017
ΑΔΑ ΩΚ9ΣΟΡ1Π-8ΟΟ
ΑΔΑΜ 17PROC006212479
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear