ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΚΓ (ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΟ MONITOR – ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ PHILIPS HEARTSTART MRX ΤΥΠΟΥ 6,0 AH 14,8V. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΚΓ (ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΟ MONITOR – ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ PHILIPS HEARTSTART MRX ΤΥΠΟΥ 6,0 AH 14,8V.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΚΓ (ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΟ MONITOR - ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ PHILIPS HEARTSTART MRX ΤΥΠΟΥ 6,0 AH 14,8V.
Αριθμός Εντολής Ν26/09-06-2020
ΑΔΑ 6ΟΔΨΟΡ1Π-ΜΧΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear