ΤΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (20 )ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΤΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (20 )ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (20 )ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-11-2021
Αριθμός Διακήρυξης 5Α/2021
ΑΔΑ ΨΥ7ΑΟΡ1Π-3ΤΖ
ΑΔΑΜ 21PROC009588311
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-12-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear