ΤΟΥΡΝΙΚΙΕ-ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΤΟΥΡΝΙΚΙΕ-ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΟΥΡΝΙΚΙΕ-ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης 8541/2018
ΑΔΑ ΩΤΒΜΟΡ1Π-ΛΜΟ
ΑΔΑΜ 18PROC003371229
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-07-2018 - Ωρα 10
Αρχείο PDF pdf
Bear