ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αριθμός Εντολής 376/07-08-2017
ΑΔΑ 6ΖΥ4ΟΡ1Π-ΦΦ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-08-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear