ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 142/13-11-2019
ΑΔΑ Ω85ΩΟΡ1Π-ΠΤ5
ΑΔΑΜ 19REQ005847750
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear