ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός Εντολής 23Τ/13-02-2017
ΑΔΑ 6ΚΓΕΟΡ1Π-ΚΞ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear