Τοποθέτηση ανταλλακτικών και επισκευή ασθενοφόρου ΕΚΑΒ τομέα Βόλου ΚΗΗ 3142 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τοποθέτηση ανταλλακτικών και επισκευή ασθενοφόρου ΕΚΑΒ τομέα Βόλου ΚΗΗ 3142

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Περιγραφή Ανταλλακτικών Τεμάχια
ΛΑΜΠΕΣ BOSCH W21/5W 2
ΦΡΕΟΝ R134A 550gr
ΨΥΓΕΙΟ A/C 1

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 285,07 € + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 40/06-05-2020
ΑΔΑ 6ΑΟ2ΟΡ1Π-24Δ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear