ΤΟΝΕΡ-ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΤΟΝΕΡ-ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΟΝΕΡ-ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-01-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1073/2017
ΑΔΑ 6Δ7ΚΟΡ1Π-ΖΗΑ
ΑΔΑΜ 17PROC005741500
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-02-2017 - Ωρα 12,00
Αρχείο PDF pdf
Bear